ConXsys Helpdesk
VoIP is de afkorting van Voice-over-Internet-Protocol en dit protocol maakt het mogelijk dat men kan bellen via het internet. Hierdoor is niet langer een analoge of digitale telefoonlijn (ISDN) nodig. Naast spraak kan ook andere digitale informatie worden meegezonden.
SIP (Session Initiation Protocol)
VoIP kan ook hardwarematig ingezet worden, waardoor je met “normaal” uitziende telefoons, kan bellen zonder dat hiervoor een computer of smartphone nodig is. Veel moderne VoIP-apparatuur (zowel hard- als software) werkt al via het Session Initiation Protocol om een verbinding mee op te zetten. Hieraan kunnen reguliere telefoonnummers gekoppeld worden, waardoor je voor iedereen gewoon bereikbaar bent. Een ander woord voor VoIP is SIP.
Bij VoIP bel je niet meer via een analoge of digitale (ISDN) lijn, maar via internet. Een belangrijk verschil tussen digitaal bellen en internetbellen is dat digitale telefonie is aangesloten op het openbare telefoonnetwerk, waardoor je met deze aansluiting telefoonnummers opbelt. Net zoals je bij een analoge lijn zou doen. Bij internetbellen bel je daarentegen naar IP adressen. Ook de gesprekskwaliteit bij VoIP telefonie is beter dan bij digitaal of analoog bellen. Een VoIP gesprek wordt omgezet in een datapakketje dat wordt verstuurd via internet. Doordat deze vorm van pakketjes kleiner is dan die van de analoge lijn, blijft er meer ruimte over voor een betere gesprekskwaliteit.

Een gesprek kan op veel manieren lopen. Mocht uw klant zich bij u melden met een gesprek dat niet aan zijn kwaliteitseisen voldoet dan adviseren wij onderstaande informatie te verzamelen en in uw ticket te melden. Met deze informatie kunnen wij sneller achterhalen waarom het gesprek niet naar wens verliep.

De volgende informatie is van belang voor het onderzoeken van een gesprek:

 • Het A-nummer (het nummer/extensie /UserID van degene die het gesprek opgezet heeft)

 • Het B-nummer (het nummer/extensie /UserID van degene die gebeld werd)

 • Datum en tijdstip van het gesprek (maximaal 4 dagen geleden)

 • De gebruiker(s) in Broadsoft die dit probleem ervoeren

 • Wat was het probleem in het gesprek?

 • Wat hoorde de klant/andere kant?

 • Indien een van beide partijen een melding kreeg, welke melding was dit?

Audio-issues

Hakkelende of wegvallende audio:
In het geval van hakkelende of wegvallende audio moeten de volgende zaken gecontroleerd worden:

 • Hoeveel bandbreedte is er?

 • Wordt er BLF gebruikt? Zo ja, hoeveel lampjes?

 • Hoeveel gelijktijdige gesprekken waren er op het moment dat het mis ging?

 • Welke codec wordt er primair gebruikt?

Eenzijdige audio:

 • Maakt de klant gebruik van NAT (publiek) of een IPVPN?

 • Zitten beide partijen in dezelfde IPVPN? Indien ja, ga naar “A”.

 • Indien beide partijen geen gebruik maken van dezelfde  IPVPN, hebben wij een RTP-trace nodig. Dit omdat we er dan vanuit kunnen gaan dat het niet om een routeringsprobleem binnen de IPVPN gaat.

A:
Heeft de klant een tweede PVC? Indien ja, ga naar “B”.
Hebben beide klanten een dedicated voice lijn of een lijn van een andere partij, dan hebben wij een RTP-trace nodig.
B:

Staat in de router van de klant met de tweede PVC het subnet van elke andere klantvermeld als route over de tweede PVC? Dit is nodig omdat RTP op het IP van de eindapparatuur onderhandeld wordt.
Als alle routes in de router van de klant staan en het werkt daarna nog niet, hebben wij een RTP-trace nodig.