ConXsys Helpdesk
Exporteren naar HTML is een gemakkelijke manier om InDesign-inhoud geschikt voor het web te maken. Bij het exporteren van inhoud naar HTML, kunt u bepalen hoe de tekst en afbeeldingen worden geëxporteerd. InDesign behoudt de namen van de alinea-, teken-, object-, tabel- en celopmaak die op de geëxporteerde inhoud is toegepast door de HTML-inhoud te markeren met CSS-stijlklassen met dezelfde naam. Met Adobe Dreamweaver of elke andere CSS-geschikte HTML-editor kunt u snel opmaak en layoutbewerkingen in de inhoud aanbrengen.

Wat wordt geëxporteerd?

InDesign exporteert alle artikelen, gekoppelde en ingesloten afbeeldingen, SWF-filmbestanden, voetnoten, tekstvariabelen (als tekst), lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten en hyperlinks naar tekst of webpagina's. Tabellen kunnen ook naar HTML worden geëxporteerd. InDesign behoudt tabelopmaak, zoals tabel- en cellijnen. Aan tabellen worden unieke id's toegewezen, zodat hiernaar kan worden verwezen als Spry-gegevenssets in Dreamweaver. Geplaatste audio- en h.264-videobestanden worden in de HTML5-labels

Redenen geldige adressen bounces


Geweigerd door firewall of filter
Als uw e-mail is geblokkeerd, kan een spamfilter de campagne-inhoud hebben geïnterpreteerd als spam. Spamfilters kunnen zich op de computer van de ontvanger bevinden, op de e-mailfirewall van hun bedrijf, in hun ISP / datacenter of op al het bovenstaande. Veelgebruikte SMTP-antwoorden voor door spam gefilterde e-mails zijn onder meer Geweigerde, Onacceptabele inhoud, Geblokkeerde en soortgelijke berichten.
Als het e-mailadres iemand is die u kent, gebruikt  stuur een snelle e-mail met tekst naar één ontvanger. Als een "Hallo, hoe gaat het?" type persoonlijk bericht wordt doorgegeven, maar uw normale e-mailcampagne niet, het is waarschijnlijk een probleem met de inhoud van de campagne.
Lees onze gids over hoe spamfilters denken om te zien of iets daar vermeld over uw inhoud uitsteekt.

Is uw domein geblokkeerd?
Spamfilters van bedrijven en e-mailfirewalls kunnen erg streng zijn en een groot aantal identieke inkomende e-mails als spam behandelen. Als het spamfilter of de firewall wordt gebruikt om u een of twee persoonlijke e-mails naar een klant in het bedrijf te zien sturen, kunnen ze een bulkverzending die namens u is verzonden, interpreteren als spam.
Een blokkering kan tijdelijk zijn als de e-mailserver van de ontvanger denkt dat te veel e-mail te snel van één server komt. Andere keren is het blok permanent en is de enige manier om dit te omzeilen door de verantwoordelijke IT-groep te vragen Mailchimp IP-adressen op de witte lijst te zetten .

Blokkeert een grote internetprovider uw e-mails?
Als een grote ISP zoals Gmail of MSN / Hotmail uw e-mails blokkeert, is dit meestal slechts tijdelijk. ISP's deblokkeren afzenders meestal binnen een dag of twee nadat klachten over spam zijn verdwenen.
Als uw Van-e-mailadres bij AOL of Yahoo staat en u een groot aantal bounces ziet, is de aanvoer van uw campagne waarschijnlijk beïnvloed door wijzigingen in het DMARC-beleid .
Wanneer een e-mail bericht wordt geweigerd door een e-mail server, wordt dit een bounce genoemd. Er zijn verschillende soorten stuitert die afhankelijk zijn van de reden dat de e-mail is teruggestuurd. Deze gegevens u vinden in uw e-mail campagnerapport. Het is een goed idee om uw bouncenummers nauwlettend in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat uw campagnes uw geabonneerde contacten bereiken en dat u zich houdt aan spam wetten.

Hard bounces

Een harde Bounce geeft een permanente reden aan dat een e-mail niet kan worden afgeleverd. In de meeste gevallen worden stuiterde e-mailadressen automatisch en onmiddellijk van uw doelgroep opgeschoond. Opgeschoond adressen worden uitgesloten van alle toekomstige campagne verzenden. Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom een e-mail moeilijk kan worden Bounce.
  • E-mailadres van geadresseerde bestaat niet.
  • Domeinnaam bestaat niet.
  • De e-mail server van de geadresseerde heeft de bezorging volledig geblokkeerd.
 

Soft bounces

Zachte bounces duiden meestal op een tijdelijk aflever probleem en worden anders afgehandeld dan harde Bounce. Wanneer een e-mailadres zacht Bounce, wordt het onmiddellijk weergegeven als een zachte Bounce in het campagnerapport.
Als een e-mailadres blijft zachte Bounce in extra campagnes, zal het adres uiteindelijk worden beschouwd als een harde Bounce en gereinigd van uw publiek. Hoewel er veel redenen zijn dat een e-mailadres soft Bounce kan hebben, zijn dit enkele veelvoorkomende redenen die dit kunnen gebeuren.
  • Postvak is vol (over quotum).
  • De e-mail server voor geadresseerden is offline.
  • Het e-mail bericht is te groot.
Naast het filteren op spam voeren providers zoals KPN en Ziggo nog een aantal controles uit op de mail. Dat gaat via de beveiligingsstandaarden. SPF, DKIM en DMARC. Deze controles zijn niet uit te zetten. Als er een fout wordt geconstateerd zetten wij de bewuste mail in de spambox. De mail wordt echter niet gemarkeerd als [spam]. Daardoor zijn ze makkelijk te herkennen.Aanmelden kan op dezelfde manier als mail die onterecht als spam gemarkeerd wordt. Wij kunnen echter alleen vaststellen wat de problemen zijn. Dit zijn technieken die door de verzender gebruikt worden en die door ons gecontroleerd worden. Problemen hiermee kunnen we dan ook niet oplossen.

Deze techniek combineert de bovenstaande technieken. Het geeft de verzender meer controle over wat er met de mail gebeurt als het fout gaat. Dat maakt deze standaard uitstekend geschikt om mails die misbruik maken van domeinnamen tegen te gaan. KPN gebruikt dit bij al haar uitgaande mail. Ook (bijna) alle banken gebruiken het. DMARC bekijkt de resultaten van SPF en DKIM en relateert dit aan het adres zoals de email client dit weergeeft. Zowel SPF als DKIM doen dit niet. Zodra één van de twee checks goed gaan wordt de mail als legitiem beschouwd (DMARC aligned). Indien beide checks fout gaan bepaalt de afzender, via het DMARC record, wat er met de mail moet gebeuren. Als er nog getest wordt, kan er aangegeven worden dat DMARC resultaten genegeerd moeten worden. Anders kan bepaald worden dat de mail in de spam moet komen of zelfs helemaal geweigerd moet worden. DMARC biedt ook de mogelijkheid om een rapport te ontvangen over mail waarbij het fout is gegaan, waardoor verzenders eventueel aanpassingen kunnen doen. KPN controleert DMARC maar zal de mail niet weigeren, ook als DMARC dit aangeeft. Wij plaatsen de mail in zulke gevallen in de spambox zonder de [spam] tag. Ook hier kunnen wij niets oplossen, maar wel adviseren.


Hier lees je de technische informatie over DMARC.

DKIM beschermt je mail tegen aanpassingen onderweg. De verzendende mailserver zet een handtekening in de header van de mail. Die is gebaseerd op een aantal gegevens, plus de inhoud van de mail. De ontvanger kan de handtekening controleren om te zien of deze overeenkomt. Als het niet klopt betekent dit dat de mail onderweg is aangepast. In de praktijk is de reden vaak dat de verzender DKIM niet goed geïmplementeerd heeft. Het meest voorkomende probleem is dat de mail eerst gesigneerd word met DKIM en dat er daarna een automatische afsluiter in de mail geplaatst wordt. Gevolg hiervan is dat de mail is aangepast en dat de DKIM faalt. Ook met automatisch doorsturen gaat het soms fout, hoewel veel minder dan met SPF. Dit gebeurt vooral met automatische doorsturingen vanaf Hotmail. KPN zal bij een DKIM-fout de mail in de spam plaatsen, echter zonder de [spam] tag in het onderwerp. Wij kunnen dit niet oplossen, maar wel adviseren in wat de verzender moet aanpassen om de mail in de inbox te laten landen.


Hier lees je de technische informatie over DKIM.

Deze techniek geeft een beheerder de mogelijkheid om aan te geven vanaf welke mailserver er mails vanaf een domein mogen komen. Hoewel dit nuttig is kleven er ook nadelen aan. Denk hierbij aan het automatisch doorsturen van een mail. Als dat gebeurt is de mail niet meer verstuurd vanaf de originele mailserver. Het handmatig doorsturen van mail vanuit de inbox heeft hier geen invloed op. Omdat het vaak fout gaat is een SPF-fout op zichzelf niet iets waar KPN actie op onderneemt.


Hier lees je de technische informatie over SPF.